Mezi ostatní akce pořádané Marešovo divadelní společností patří Mezinárodní den památek, Dny evropského kulturního dědictví a další.