Zveme Vás dne 29. 4. 2024 na multimediální prezentaci s názvem Malše neznámá. Průvodcem večera bude Milan Koželuh.

Myslíte si, že řeku Malši dobře znáte a že Vás již ničím nepřekvapí?  A co když je tomu jinak? Co když má svá tajemství, záhady a skrytá místa?  Propagátor Novohradských hor, fotograf, publicista, spisovatel, soukromý ochránce přírody pan Milan Koželuh podklady k této prezentaci shromažďoval více jak deset let. 380 fotografií prezentace tvoří unikátní soubor často i již zaniklých míst. Součástí prezentace je pět hudebních bloků s fotografiemi. Byla vytvořena jako protiváha současných knih a filmů o Malši, které se většinou zabývají dolním tokem řeky a osídlením v její blízkosti. Prezentace Malše neznámá je zejména
o středním a hlavně horním toku Malše, málo známých či téměř neznámých místech, událostech a souvislostech včetně aktuálních. Nechte se s námi unést krásou řeky Malše a poutavým vyprávěním člověka, který ji miluje.

Předprodej vstupenek: www.biografkotva.cz