aneb od gotiky k renesanci 2003–2004

Námět a scénář: Miroslav Mareš

Režie: Jan Štěch

Kostýmy: Miroslav Mareš

Foto: Petr Zikmund

Při tajuplné noční atmosféře v sešeřelých prostorách hradu se vynořují postavy a události dávno minulé. Rožmberský kronikář Václav Březan zalistuje ve své kronice. Budete přítomni vzniku pěti erbů s barevně odlišenými růžemi. Dojme vás příběh nešťastné lásky paní Perchty, která ani po smrti nedošla klidu. Rozmařilého Petra Voka zastihnete právě ve chvíli, kdy mu purkmistr přináší zprávu o obrovské zadluženosti panství. V kapli s nádhernou akustikou vyslechnete renesanční hudbu s flétnou a latinským zpěvem. A na nádvoří se stanete svědky střetu malíře Gabriela de Blonde, který se místo výzdobě přestavěného hradu věnoval půvabům tamního fraucimoru, s maršálkem, dalším ctitelem ženské krásy. A zajímá vás, jaké tresty jim dvěma i nepoctivému purkmistrovi vyměřil pak Petr Vok? Právě to se totiž dozvíte v závěru každého z hodinových představení.

UložitUložit