SLAVNÉ OSOBNOSTI ČESKÝCH BUDĚJOVIC A JEJICH DOMY

20. 4. 2024

Prodej bezplatných vstupenek od 2. 4. 2024 zde: www.cbsystem.cz

Ke šťastným místům mého objevování patří město, v němž žiji – České Budějovice. Zní to banálně, ale je to pravda. O historii mého města existuje rozsáhlá bibliografie. Přesto lze v jeho minulosti vytušit příběhy, které by nebylo snadné vyvrátit. Nahlédneme-li alespoň letmo do kronik mého, ale nejspíš i vašeho města, může nás v každodenním spěchu zklidnit poznání, že jsme tu všichni na chvíli. A že je proto rozumné se snažit, aby ta chvilka byla opravdu naše. Každé město či obec jsou svým způsobem malá nebo větší jeviště. Na nich hrajeme roli, o kterou si řekneme, nebo která na nás zbude. Domy, ulice i krajina nejsou jen kulisy. Mají paměť. Prostupuje je energie nepřeberného množství minulých příběhů. Domy, ulice a krajina ovlivňují naše kroky a myšlenky.

PhDr. Jaromír Schel – z knihy „Co mi zůstalo pod kloboukem“

Na úvod letošního Mezinárodního dne památek jsem si dovolil vypůjčit slova mého kamaráda Jaromíra Schela, který dlouhá léta svými neutuchajícími nápady a citem ovlivňoval dění na poli kultury a historie nejen ve městě České Budějovice. Rádi bychom letošním tématem – „Slavné osobnosti Českých Budějovic a jejich domy“ vzdali hold a poctu všem, kteří napříč staletími v tomto městě zanechali svůj nezapomenutelný otisk. Připomeňme si je nejenom vzpomínkou na jejich činy a skutky, ale i domy, ve kterých žili či působili. Věnovat se všem pochopitelně nelze, ale pár těch, na které bychom neměli zapomenout, Vám přiblížíme.

Miroslav Mareš – organizátor MDP 

Pořadatel: Statutární město České budějovice, Odbor památkové péče
Námět a realizace: Marešova divadelní společnost MAREDIV s.r.o.
Marketing, grafika, video: David Matějíček
Zdroj informací, není-li uvedeno jinak: archivy Agentury Kultur-Kontakt, Milan Binder, Jarmila Sajtlová, Blanka Marešová

Změna programu vyhrazena

Partneři:

Časový harmonogram pro akce s nutnou vstupenkou:

Foto: Jarmila Sajtlová

Wordpress Gallery Plugin Free