Vydejte se s námi prozkoumat město prostřednictvím šesti různých prohlídek. Zjistíte, že místa, která často nebo občas procházíte, mají také svou minulost, a to velmi zajímavou, a nechte si přiblížit život a vývoj jiným pohledem, než jakým na ně koukáte během všedního dne.

Celkem šest tematických vycházek můžete absolvovat v sedmi různých časech. Jedna vycházka trvá 90 minut a kapacita je 50 osob, kromě jednoho téma, kdy je kapacita 20 osob a vycházka trvá 60 min. V průběhu dne tak budeme realizovat vycházky s kapacitou 240 lidí.

Vstup pouze s platnou vstupenkou. Bezplatné vstupenky lze rezervovat na www.cbsystem.cz. Vyzvednout je lze pouze v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č. 2, České Budějovice.

1. Jakob Stabernak – příběh budějovického stavitele – Martin Polák

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátky ve 13:30 hod. Sraz před Jihočeským muzeem.

Z úst pravnuka významného budějovického stavitele, který ovlivnil tvář města na přelomu 19. a 20. století se dozvíte nejen o stavbách, na kterých se firma Jakoba Stabernaka podílela, ale i o jeho životních příbězích a peripetiích. Nahlédneme i do rodinného alba a navštívíme dům, který si pro svoji rodinu vystavěl.

2. Židé a jejich život na území města – Mgr. Blanka Rozkošná

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátek v 9:30 hod. Sraz před AJG Wortnerův dům.

Na úvod se zastavíme na okraji někdejší Židovské ulice, v níž byly ve středověku soustředěny domy Židů včetně synagogy, podíváme se na místo nejstaršího židovského hřbitova u Mlýnské stoky, projdeme městem k židovskému spolkovému domu v Biskupské ulici a procházku ukončíme u památníku na místě bývalé novodobé synagogy u dnešního Finančního úřadu.

3. Loďmistr, podnikatel a mecenáš Vojtěch Lanna – Tomáš Hobizal

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátek ve 13:30 hod. Sraz před Lannovo pomníkem, v parku na Sadech blíže Kanovnické ulice.

Vynechat při ohlížení se za slavnými osobnostmi města rod Lannů, by bylo neodpustitelným hříchem. Pojďme si s panem Tomášem Hobizalem připomenout čím vším členové rodu obohatili město České Budějovice, jak žili a v čem všem podnikali. 

4. Domy budějovických právovárečníků – PhDr. Ivo Hajn

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátek ve 13:00 hod. Sraz na radničním nádvoří.

Většina domů v historickém jádru města by mohla vyprávět své příběhy spojené s pivem. Historii piva ve městě, podstatu várečného práva a vznik sladoven a pivovarů vám přiblíží historik a znalec této problematiky pan Ivo Hajn. Společně se vydáte na procházku městem a některé z těchto domů si ukážete. Dozvíte se mnohé o výrobě sladu i piva samotného.

5. Unikátní dům budějovických měšťanů – Ing. arch. Vladimír Musil 

Délka 60 minut. Kapacita 20 osob. Začátky v 9:30 a 11:00 hod. Sraz na radničním nádvoří.

Zcela mimořádně navštívíte ještě před rekonstrukcí měšťanský dům raně gotického založení na náměstí čp. 11/7 s dvorními křídly a studnou. Majiteli domu byli většinou městští konšelé. V 1. čtvrtině 16. století to byl např. kamenický mistr Hans Nimerfoll, z jehož dílny pravděpodobně pochází většina kamenných portálků v tomto domě. Uvidíte nástěnné malby a trámový záklopový strop z 2. poloviny 16. století. Od roku 1617 byl dům v majetku Jana Karmenského z Ebenfeldu, který byl v letech 1627-1632 primátorem. V roce 1819 došlo k přenesení lékárenského práva včetně označení „U Černého medvěda“ ze sousedního domu čp. 12/8.

6. Za sochami a pestrým životem barokního sochaře Josefa Dietricha – Tomáš Hobizal

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátek v 10:00 hod. Sraz na radničním nádvoří.

Barokní sochař Josef Dietrich přišel do města České Budějovice v roce 1710, krátce po svém vyučení u pražského sochaře Václava Matěje Jäckela. Se svojí ženou si pak zakoupil dům v Krajinské ulici a stal se členem tzv. velkého rajcechu. Jako městský sochař vytvořil spoustu soch, které město krášlí dodnes. Povíme si o barokní symbolice, zjistíme, kolik koní táhlo velkou mušli k Samsonově kašně, kolik dětí měl mistr Dietrich, kde původně stály sochy v okolí dominikánského kláštera i mnohé jiné pikantnosti z jeho života.