Během osmi různých přednášek se například dozvíte o pohledu archivářů na osobnosti města, přiblížíme Vám rod Daublebských ze Sternecku, prvního ředitele Gymnázia Česká, historii budějovických fotoateliérů a mnoho dlašího. Každá přednáška trvá 60 minut, celkem Vám tak nabízíme téměř 8 hodin jedinečných informací.

Vstup pouze s platnou vstupenkou. Bezplatné vstupenky lze rezervovat na www.cbsystem.cz. Vyzvednout je lze pouze v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č. 2, České Budějovice

1. Osobnosti města pohledem archivářů – PhDr. Daniel Kovář

Délka 60 minut. Kapacita 50 osob. Začátek v 10:00 hod. Sraz před Státním okresním archivem, Rudolfovská 40

Město České Budějovice je bohaté na slavné osobnosti, které tu žily, tvořily a pracovaly. Co nám o nich vyprávějí listinné materiály uložené v archivu města, nám během přednášky přiblíží jeho ředitel pan doktor Daniel Kovář, který krom letopočtů jistě vyhledá i nějaké ty perličky o jejich životě.

2. Rod Daublebských ze Sternecku a jeho úloha v historii města – Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.

Délka 60 minut. Kapacita 80 osob. Začátek v 11:15 hod. Sál Jihočeského muzea. Sraz před Jihočeským muzeem.

Nejen o historii rodu Daublebských ze Sternecku a jeho slavných představitelích nám bude vyprávět autor mnoha historických knih pan Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D. Jeho prapředek František Eusebius zastával v Budějovicích úřad purkmistra v době napoleonských válek a svým osobním nasazením uchránil město od značných škod.

3. Pohřby budějovických měšťanů očima archeologa – Mgr. Zuzana Thomová

Délka 60 minut. Kapacita 80 osob. Začátek v 15:00 hod. Sál Jihočeského muzea. Sraz před Jihočeským muzeem.

Dovede archeologický průzkum bývalého hřbitova vedle katedrály sv. Mikuláše a na Piaristickém náměstí zodpovědět všechny otázky archeologů o životě budějovických měšťanů? Na to se budeme moci zeptat přímo té která byla u jejich průzkumů – archeoložky Jih. muzea, paní Zuzany Thomové.     

4. Historie jednoho domu a jedné továrny – Jan Štifter

Délka 60 minut. Kapacita 50 osob. Začátek ve 12:30 hod. Sraz před budovou, Riegrova 51.

Budeme si vyprávět o domě, který má svoji duši i krásu starých časů navrácenou jeho chápavým majitelem, spisovatelem Janem Štifterem. S ním se poohlédneme i za historií sousedního domu původně postaveného pro potřeby známé Požárkovy továrny na klobouky.

5. Gymnázium Česká a jeho první ředitel Dr. Matthias Koch – Mgr. Antonín Sekyrka

Délka 60 minut. Kapacita 80 osob. Začátek v 11:00 hod. Sraz před budovou Gymnázia, Česká 64.

Životní cestu svého předchůdce, prvního ředitele Dr. Matthiase Kocha, nám přímo v budově Gymnázia Česká přiblíží jeho současný ředitel pan Mgr. Antonín Sekyrka. Nouze nebude ani o další významné studenty tohoto vzdělávacího ústavu, kteří zde v průběhu více jak 120 let studovali. Uvidíte i bustu jednoho z nich, který byl dokonce z gymnázia vyloučen. Budete se divit, jak je to dnes známá osobnost.  

6. Všechna budějovická nádraží i zaniklé a současné tratě – Ing. Jiří Kafka

Délka 60 minut. Kapacita 200 osob. Začátek v 13:00 hod. Sraz před Bio Kotva, Lidická 2110

Milovník železniční historie Jiří Kafka Vás seznámí s historií všech nádraží, která kdy v Budějovicích stála a stojí. Od koněspřežky až po současně nově opravené nádraží z roku 1908. Ale co by bylo nádraží bez železniční tratě. Probereme jejich vznik a u některých i zánik. Některé tratě, dnes už nejsou na svém místě. Železnice koněspřežní po první trati vedla až do Lince a parní železnice přijela od Plzně po dnes také již zaniklé trati.  Moderní železnice 21. století již dorazila až do Ševětína a Budějovice se jí také dočkají a opět zanikne trať směrem na Prahu z roku 1872.

7. Za historií budějovických fotoateliérů – Milan Binder

Délka 60 minut. Kapacita 200 osob. Začátek v 15:00 hod. Sraz před Bio Kotva, Lidická 2110.

Pojďme si připomenout „staré dobré“ časy, kdy ve městě působila spousta fotoateliérů zvučných jmen. Dozvíte se, kde se nacházely fotoateliéry A. Wildta či V. Vlasáka a dalších slavných fotografů, uvidíte dobový dřevěný fotoaparát i pestrou sbírku fotografií tzv. kabinetek ze sbírek Milana Bindera.

8. Počátky pivovarnictví v Českých Budějovicích – Ing. Daniel Dřevikovský

Délka 45 minut. Kapacita 80 osob. Začátek v 16:15 hod. Přednáškový sál NPÚ, Senovážné náměstí 6, Sraz na nádvoří.

Historie vaření piva v Českých Budějovicích je spjata se založením města. Následující staletí byla ve znamení rozvoje tohoto řemesla, které k našemu městu prostě patří. O dobách, kdy drželo v rukou pivovarnictví českobudějovické právovárečné měšťanstvo, ale i o dalších zajímavostech se můžete dozvědět na přednášce Ing. Daniela Dřevikovského z Pivovaru Samson.