Vydejte se s námi prozkoumat město prostřednictvím čtyřech různých prohlídek. Zjistíte, že místa, která často nebo občas procházíte, mají také svou minulost, a to velmi zajímavou, a nechte si přiblížit život a vývoj jiným pohledem, než jakým na ně koukáte během všedního dne.

Celkem čtyři tematické vycházky můžete absolvovat v šesti různých časech. Jedna vycházka trvá 90 minut a kapacita je 50 osob. V průběhu dne tak budeme realizovat vycházky s kapacitou 300 lidí.

Vstup pouze s platnou vstupenkou. Bezplatné vstupenky lze rezervovat na www.cbsystem.cz. Vyzvednout je lze pouze v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č. 2, České Budějovice.

1. Kampus Jihočeské univerzity v proměnách dob a vkusu – Mgr. Hynek Látal, Ph.D. 

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátek v 15:30 hod. Sraz před hlavní budovou JU, Branišovská 1645/31 A 

Kampus JU se během posledních let rozrostl o několik nových budov, které doplnily jeho starší strukturu, vzniklou během 2. poloviny 60. let 20. století. Speciální procházka kampusem upozorní na urbanistickou situaci areálu, připomene autorské kolektivy, které stály u zrodu jeho klíčových celků a nabídne diskusi nad vstupy současného stavitelství. Prohlídka bude zakončena ideální vizí studentské a vědecké čtvrtě na okraji města do budoucnosti. 

2. Za historií Lidické třídy – Mgr. Milan Šilhan  

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátky v 9:00 a 13:00 hod. Sraz před KD Gerbera, Mánesova 3  vedle schodů vpravo u sochy Vítězství

Cestou od křižovatky Lidické třídy s Mánesovou ulicí až po náměstí Jiřího z Poděbrad si povíme o stavebním vývoji této významné městské tepny. Dotkneme se starších období jejího vývoje, zejména si však přiblížíme její proměnu od sklonku 50. do 70. let 20. století, spojenou se vznikem nových obytných souborů s ikonickými stavbami jako jedenáctipodlažní Experiment či objekt bývalé kavárny Regina.

3. Přes řeky a na ostrovy suchou nohou aneb budějovické mosty v proměnách času – Tomáš Hobizal 

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátek v 11:00 hod. Sraz před budovou Špalíčku, Vltavské nábř. 688/3  

S milovníkem vody, panem Tomášem Hobizalem, se vydáme „Přes řeky a na ostrovy suchou nohou“. Zaměříme se jak na moderní konstrukce, tak na historii brodů, a hlavně mostů a jejich různých konstrukcí, abychom si pověděli o jejich současnosti i o tom co předcházelo. Těšit se můžeme na povídání o Dlouhém mostě. Probereme jak ten nový, tak jeho předchůdce ve třech podobách, jejich přesuny, návrhy, a to i ty nerealizované. Chybět nebude ani most Resslova, brody na Sokolský ostrov, první dřevěný most z r.1924 a jak si jej povodeň po roce vzala, Dlouhá lávka, Novodobá lávka za zimním stadionem, Nová a historická lávka na Valchu, Litvínovický most 50. léta – původní dvojice kovových a zajímavost stěhování konstrukce do Roudného, Nová lávka u Lučního jezu – Stavba roku 2007 a mnohé další.

4. Sochy a sgrafita ve veřejném prostoru na Lineckém předměstí – Anna Ženíšková a Anna Strnadová  

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátky v 9:30 a 12:30 hod. Sraz před KD Gerbera, Mánesova 3 vedle schodů vpravo u sochy Vítězství

S autorkami úspěšné knihy Panny a labutě: Umění ve veřejném prostoru a v architektuře Českých Budějovic z let 1948—1989 se projdeme částí Lineckého předměstí, abychom si všímali soch a sgrafit, které vznikaly většinou v druhé polovině 20. století. Připomeneme nejen jejich slavné autory, ale i situaci jejich vzniku a současný neutěšený stav. Jen namátkou můžeme jmenovat Labutě a Malši od Františka Mrázka či sgrafita na ZŠ Matice Školská od Jana Haly.

Knihu Panny a labutě: Umění ve veřejném prostoru a v architektuře Českých Budějovic z let 1948—1989 si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č. 2, České Budějovice.

Wordpress Gallery Plugin Free