Během sedmi různých přednášek se například dozvíte, co o období 2. poloviny 20. let prozrazují archivní materiály, přiblížíme Vám architekturu a sochařské umění 60. a 70. let 20. století, o výstavě plakátů a prospektech o automobilech Škoda popovídá v Jihočeském muzeu přímo jejich majitel. Každá přednáška trvá 60 minut, celkem Vám tak nabízíme 7 hodin jedinečných informací.

Vstup pouze s platnou vstupenkou. Bezplatné vstupenky lze rezervovat na www.cbsystem.cz. Vyzvednout je lze pouze v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č. 2, České Budějovice.

1. Druhá polovina 20. století v archivních materiálech PhDr. Daniel Kovář

Délka 60minut. Kapacita 50osob. Začátek v 10:00 hod. Sraz před Státním okresním archivem, Rudolfovská 40

Ohlédnutí za dobou druhé poloviny 20. století prostřednictvím historických materiálů uložených v českobudějovickém archivu nabízí přednáška budějovického znalce historie pana doktora Daniela Kováře. Těšit se můžete nejen na poutavé vyprávění, ale i ukázku mnohých archivních perliček.  

2. Architektura 60. a 70. let 20. století nejen od architekta Bohumila Böhma – Milan Binder 

Délka 60 minut. Kapacita 50 osob. Začátek v 9:00 hod. Sraz před Koldomem – restaurace Perla, Pražská 19. 

Návštěvou bývalé kavárny Perla v Koldomu, experimentální stavbě z let 1958 až 1964, zavzpomínáme nejen na tzv. bruselský styl, ale i na významné stavby československé architektury 60. let 20. století, které spojuje jméno věhlasného architekta Bohumila Böhma a dalších. 

3. Komentovaná prohlídka výstavy – ŠKODA – automobily na plakátech a v prospektech (1945–2022) – JUDr. Martin Kupec, Ph.D.

Délka 60 minut. Kapacita 80 osob. Začátek v 14:30 hod. Sraz před Jihočeským muzeem, Dukelská 1. 

Výstavu prezentující vývoj reklamy, propagace a grafiky zachycené na dobových originálech plakátů a tiskovin společnosti Škoda Auto si prohlédnete přímo s milevským sběratelem Martinem Kupcem, který se této činnosti věnuje již přes deset let. Můžete se těšit i na ukázku plakátů, které se na výstavu nedostaly.  

 4. Odlesky Bruselu v Českých Budějovicích. Měkký modernismus v architektuře a sochařském umění 60. a začátku 70. let – Mgr. Petra Lexová 

Délka 60 minut. Kapacita 80 osob. Začátek v 15:00 hod. Sraz před budovou bývalé Sparty, dnes sídla AJG, Puklicova 1047/41 

Reprezentace Československa na mezinárodní výstavě Expo 1958 v Bruselu představovala důležitý mezník při hledání nového vizuálního stylu v architektuře, výtvarném i užitém umění. Dozvuky Expa rezonovaly v české kultuře ještě po celá šedesátá léta až do začátku normalizace a daly vzniknout fenoménu, který dnes nazýváme „bruselský styl“. Do jaké míry se tento „měkký modernismus“ odrazil v dobové výstavbě Českých Budějovic si ukážeme na vybraných stavbách jako je Komplex činžovních domů Perla, tzv. Experiment Kulturní Dům Metropol nebo Plavecký stadion.  

5. Českobudějovické Výstaviště – odkaz EXPA 1958 – PhDr. Ivo Hajn 

Délka 60 minut. Kapacita 80 osob. Začátek v 10:30 hod. Přednáškový sál Jihočeského muzea. Sraz před Jihočeským muzeem, Dukelská 1 

S historikem panem doktorem Hajnem se si prostřednictvím dobových fotografií prohlédneme českobudějovické Výstaviště, abychom si připomněli jeho původní podobu, která vznikla inspirací výstavou EXPO 1958, která se stala katalyzátorem výrazného myšlenkového proudu, který se projevil snad ve všech formách lidské činnosti. Nejvýrazněji v umění, užitém umění, architektuře a výstavnictví. Koncept výstavního areálu v Českých Budějovicích je toho dobrým příkladem. Odkaz na bruselskou výstavu spočívá v použití původního bruselského konceptu výstavního zahradního města.  Zaměříme se jak na původní výstavbu areálu, tak i na jeho změny v průběhu let. 

6. Ateliér A8000 – generální přestavba ČSOB – Ing. arch. Martin Krupauer 

Délka 45 minut přednáška + 15 minut vycházka. Kapacita 80 osob. Začátek ve 13:00 hod. Přednáškový sál Jihočeského muzea. Sraz před Jihočeským muzeem, Dukelská 1 

Pojďme si připomenout rekonstrukci a dostavbu budovy ČSOB s Martinem Krupauerem, autorem návrhu a zakladatelem ateliéru A8000. Atelier zcela proměnil podobu budovy z roku 1907, kdy byla zachována pouze původní čelní fasáda Lannovy třídy a hlavní secesní schodiště. Dominantou se stala zvenčí neviditelná organická skleněná fasáda, která je zavěšena do zahrady. Právě k tomuto prvku budovy se na konci přednášky společně s Martinem Krupauerem vydáme. Přijďte si poslechnout příběh stavby, která nejen svou výraznou barevností fasády vyvolala u laické veřejnosti vášnivé diskuse a dodnes promlouvá nejen k návštěvníkům banky. 

7. Za historií budějovických biografů nejen v 60. a 70. letech – Milan Binder 

Délka 60 minut. Kapacita 200 osob. Začátek v 12:00 hod. Biograf Kotva. Sraz před Biografem kotva, Lidická tř. 2110 

Za kouzlem starých biografů se vydáme v nejdéle doposud provozovaném Biografu Kotva s Milanem Binderem. Nejen, že vlastní dobové fotografie kin, promítaček, ale i doklady jednoho ze svých předků Bedřicha Bindera, který byl promítačem v kině Grand. Na množství historických snímků si ukážeme, kde jednotlivé biografy stávaly, jak vypadaly a co hrávaly. Možná si některé ještě pamatujete: Elite Bio, později kino Oko, kino Čas později Jas, Bio Royal, Elektra, Bio Hvězda, Kotva, Vesmír, Mír atd

Wordpress Gallery Plugin Free