Špitál na Pražském předměstí sloužil původně pro izolaci lidí s nakažlivými nemocemi. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1515. Špitální kostel vyzdobil v 18. století svými freskami věhlasný budějovický malíř František Jakub Prokyš. Obdivovat zde můžete výjev svatého Augustina rozmlouvajícího s dítětem, Abraháma vítajícího tři mládence a spoustu andělů se symboly Nejsvětější Trojice.  V 19. století sloužil objekt jako chudobinec. V roce 1811 věnoval barvíř Jakub Pechtl  kostelu vzácný gotický obraz tzv. Svatotrojické madony, který se těšil velké úctě věřících. Ten později přešel do sbírek Jihočeského muzea a následně do Alšovy jihočeské galerie. Po druhé světové válce byly ve špitále zřízeny obecní byty. V roce 1977 přešel zanedbaný objekt do správy Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. V letech 2015-2016 proběhla jeho náročná rekonstrukce a dnes slouží jako administrativní budova územní památkové správy NPÚ. V roce 2022 byla dokončena památková a restaurátorská obnova špitálního kostela a nově se zde nachází i malé muzeum o jeho historii.