Lidická čp. 1700 Počátkem roku 1971 rozhodla rada Jihočeského KNV vybudovat v Českých Budějovicích Památník a muzeum dělnického revolučního hnutí spolu s objekty KVKSČ. Byla vypsána architektonická soutěž, ve které zvítězil projekt kolektivu střediska 04 SÚRPMA v Praze – Jan Malát, Jiří Vít, Jan Řezníček a Miloš Sádek. V konceptu stavby muzea hrála roli snaha propojit interiér s okolní zelení a umožnit nové pohledy na historickou část města. Všechna průčelí budovy jsou ze všech stran stejně významná a pohledově velmi exponovaná. Výraz budově dodává působivé střídání velkých prosklených ploch a plných konstrukčních stěn, které jsou obloženy keramickým obkladem. Interiér budovy je bohatě výtvarně dotvořen uměleckými díly. Osou vnitřní interiérové dispozice je centrální hala se schodištěm, kterou obklopují menší výstavní prostory. Dnes je v budově umístěna Jihočeská vědecká knihovna. Budova muzea s památníkem patří mezi celorepublikově významné stavby české moderní architektury 70. let 20. století.

PhDr. Květa Cempírková