Od založení Českých Budějovic se k městu od jihu, od Českého Krumlova a od Lince, přicházelo přibližně po trase dnešní Lidické třídy, až do roku 1945 označované zpravidla Linecká silnice. Zásadní přerod Lidické třídy přinesl vývoj ve druhé polovině 20. století. Jakousi předehrou byla výstavba objektu Ústavu geodezie a kartografie podle projektu Ludvíka Sýkory (1959, Lidická 11, dnes Katastrální úřad). Patrně v roce 1959 byla také vytvořena studie zastavění (přestavby) Lidické třídy výškovou zástavbou v úseku od křižovatky s Mánesovou ulicí po náměstí Jiřího z Poděbrad architektů Jana Bendy a Bohumila Böhma, v jejímž duchu vznikaly projekty jednotlivých souborů. Z téhož roku pochází už projekt souboru bytové výstavby na rohu Lidické a Mánesovy od Jana Bendy, v němž byly dva domy navrženy jako experiment. Experimentální výstavba se odehrávala v letech 1959–61 v celém Československu s cílem zvýšit úroveň bydlení, vyzkoušet nové technologie, konstrukce a stavební hmoty. Zhotovení pokusných projektů a jejich realizování bylo zadáno pěti pracovištím Stavoprojektu v Čechách, včetně Českých Budějovic.

Mgr. Milan Šilhan