Přestavba budovy pocházející z roku 1907 byla vyvolána potřebami banky. Byly provedeny masivní demolice a ponechané části byly prorůstány zcela novou strukturou. Z původních konstrukcí je využito pouze průčelí, boční obvodové zdi a část jádra schodiště. Do fragmentů původního objektu byl vsazen nový monolitický skelet s rozptýlenými a nepravidelně rozmístěnými sloupy. Architektura je tu jakousi tvarovou a technickou exhibicí. Hlavním motivem návrhu je plynule zvlněná prosklená fasáda do dvora s proměnou šikmostí. V první polovině 90. let se jednalo o technicky náročné řešení. Stavba se do ulice snaží tvářit jakoby tradičněji. S tímto dojmem kontrastuje barevná pojednávka původní fasády, jež se stala pouhou omalovánkou bez pochopení smyslu historizující kompozice. Výrazná je také koncepce interiéru: šikmý výtah vsazený do zrcadla zachovaného schodiště, šikmé kónické sloupy, šikmé můstky v přepážkové hale, výtvarné působení větracího potrubí, barvy a dekorativní prvky na stěnách. Součástí vnitřní výzdoby byly nástěnné malby rómského umělce Palo Paštiky. Design přestavby stále ještě působí zajímavým dojmem a daří se mu, na rozdíl od jiných realizací bankovních domů z počátku 90. let, nesklouzávat do kýčovité a banální nabubřelosti, i když hrana, po které kráčí, je poměrně tenká. Projekt svým přístupem k danému prostředí a použitím architektonických prostředků vzbudil v době vzniku kontroverzní ohlasy, což byl možná i jeden ze záměrů autorů. Cítíme zde napětí mezi snahou o vnitřní pravdivost architektonického vyjádření a dosažení komerčního úspěchu. U této stavby lze již hovořit o svébytnosti autorského rukopisu. Můžeme sledovat použití určitých prvků a kompozičních postupů využitých autory také u jejich předchozích realizací. /MA Projekt pro stavební povolení: Ateliér 8000; Generální dodavatel stavby: Vodní stavby Bohemia

Slavné vily ČB