V místech dnešního objektu (bývalého statku č. p. 1 ve Čtyřech Dvorech) byl vystavěn r. 1369 tzv. svobodný dvůr Stetenhof, jehož posledním majitelem byl měšťan Jiří Adam Bonstingl. Objekt byl vystavěn na strategicky výhodném místě – v sousedství Dlouhého mostu u výpadové silnice ve směru na Vodňany, Písek a Plzeň. Na Hillenbrandově plánu z roku 1783 je objekt bývalého statku vyznačen v původním rozsahu, včetně dnes již neexistujícího severního křídla. Roku 1877 jej Heinrich Knapp (1826–1889), význačný měšťan, majitel továrny na kůže, člen městského zastupitelstva a městské rady. Roku 1896 došlo stavitelem Thomasem Schaffelhoferem k přestavbě předního traktu středního, původně hospodářského křídla bývalého statku do dnešní podoby. Byla změněna dispozice obou stávajících podlaží, novou podobu dostal štít a celý objekt byl zvýšen o jedno podlaží. K dalším stavebním úpravám došlo v roce 1929. V souvislostí s přestavbou Dlouhého mostu a narovnáním Husovy ulice v roce 1932 došlo k demolici značné části obytného, dnes již neexistujícího severního křídla. Takto vzniklá hmota, původně značně rozsáhlejšího komplexu budov, se zachovala do dnešní podoby. V srpnu 1960 byl objekt bývalého hospodářského dvora zestátněn a v lednu 1961 převeden na Technomat n. p. Až do restituce v květnu 1995 byl využíván z větší části na skladovací prostory. V dubnu 1999 objekt získal pan Vlastimil Hoch se synem, pokračovatelé tradice reklamní firmy HOCH reklama, založené v Českých Budějovicích v roce 1899. Firma přestavbou objektu organicky spojila krásnou architekturu minulých staletí se současností, a přitom ji rozšířili o mnoho nového. „Nechceme ze Špalíčku vytvořit funkcionalistickou stavbu, jaké nyní vidíme všude kolem sebe, nechceme jej podřídit současnosti, ale s respektováním lidské dimenze co nejvíce využijeme jeho prostory a vytvoříme novou atmosféru života v něm“ řekl Vlastimil Hoch.

www.hoch.cz/spalicek/cz