V rámci komentovaných prohlídek Vám odborní průvodci poskytnou jiný pohled na známá místa a objekty, dozvíte se zajímavé informace. Každá prohlídka je jiná, ale všechny Vám zaručují mimořádný zážitek a přiblížení míst a objektů tak, jak byste je při samostatné návštěvě nezažili.

Připraveno je pro Vás 8 témat prohlídek v celkem 28 časech s celkovou kapacitou 735 míst.

Vstup pouze s platnou vstupenkou. Bezplatné vstupenky lze rezervovat na www.cbsystem.cz. Vyzvednout je lze pouze v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č. 2, České Budějovice.

1. Prohlídka českobudějovické radnice s kostýmovaným průvodcem

Prohlídky v 9:30 / 10:30 / 11:30 / 13:30 / 14:30 /15:30 hod. Délka 55 minut, kapacita 25 osob. Sraz na radničním nádvoří.

Návštěvníci prohlídky se s kostýmovaným průvodcem podívají na místa, kam se veřejnost dostane jen při mimořádných příležitostech. Seznámí se nejen se stavebním vývojem této dominanty Budějovic se zaměřením na dostavbu radnice z let 1998-2000, kterou navrhl architekt Jiran Kohout, ale zavítají též do obřadní síně i na střechu radnice.  

2. Prohlídka státního okresního archivu – PhDr. Jiří Cukr a PhDr. Daniel Kovář

Délka 45 minut. Kapacita 30 osob. Začátky v 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 hod. Sraz před Státním okresním archivem, Rudolfovská 40

Jak funguje a co ukrývá moderní budova z let 1995-1996 se dozvíme během komentované prohlídky. Nahlédneme do provozního zázemí tohoto architektonicky zajímavého objektu, prohlédneme si mj. zahradu, depozitáře a dílnu, ve které odborníci provádějí renovaci archiválií.

3. Prohlídka Jihočeské vědecké knihovny – Mgr. Ivo Kareš

Délka 60 minut. Kapacita 50 osob. Začátky v 11:30 a 14:00 hod. Sraz před vstupem do knihovny, Lidická tř. 1

Čeká nás jak prohlídka nejnovější přístavby budovy Jihočeské vědecké knihovny, tak původní budovy Muzea dělnického revolučního hnutí, které bylo postaveno v letech 1971–1975. Moderní dostavba je „levitující“ jednopodlažní budova, která je s původním objektem spojena pouze v místě bývalého vstupu. Realizace přístavby a rekonstrukce prvního nadzemního podlaží stávající budovy umožnila vytvoření prostoru pro volný výběr více než 100 tisíc svazků knih.

4. Od starého hospodářského dvora k moderní multifunkční budově Špalíček – Vlastimil Hoch

Délka 60 minut. Kapacita 30 osob. Začátky v 10:30 a 12:30 hod. Sraz před budovou Špalíčku, Vltavské nábř. 688/3

Bývalý statek čp.1 postavených zde v již v roce 1369 je dnešním předchůdcem moderního a multifunkčního objektu CAMPUS HOCH ŠPALÍČEK, jehož přestavbou si splnil svůj sen pan Vlastimil Hoch, který se v roce 1999 rozhodl, že tohle je skvělé místo pro firmu. Vybudoval zde restauraci, vinárnu, kavárnu, kadeřnictví, pedikúru a manikúru. To všechno pod jednou střechou. Pojďme si tu dlouhou cestu přeměny objektu společně připomenout prohlídkou areálu i dobových fotografií.

5. Stavoprojekt a jeho významní architekti – Mgr. Eva Erbanová

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátek v 10:00 hod. Sraz před budovou Finančního úřadu v ČB, F. A. Gerstnera 1

Povídáním o mimořádně cenné moderní stavbě 60. let minulého století, budově Stavoprojektu v Českých Budějovicích, zahájíme přednášku na téma místní krajské projektové organizace. Ve své době byl Stavoprojekt předním pracovištěm v jižních Čechách. O jeho významných architektech, jakými byli kupříkladu Bohumil Böhm, Ladislav Konopka či Boris Čepek a jejich dílech si budeme povídat v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny.

6. Komentovaná prohlídka tiskárny Karmášek – Jaroslav Karmášek ml.

Délka 35 minut. Kapacita 50 osob. Začátek ve 14:00 hod. Sraz na dvoře tiskárny Karmášek, K. Weise 2619

S panem Jaroslavem Karmáškem ml. si prohlédneme prostory budovy tiskárny, kterou navrhl český architekt Ivan Kroupa (realizace 2001). Věnovat se budeme jak architektuře budovy, tak představení provozu tiskárny. Nově dostavěná budova v sobě zahrnuje výstavní prostor v prvním patře a zázemí s barem v přízemí. Stavba je propojena s tiskárnou průchozím objektem, jehož vnější plášť tvoří netradičně použité ocelové pláty štětovnic doplněné pororoštem a velkou vrtulí směřující do dvora. Perforovaný materiál navíc umožňuje průhledy do ulice, vnitřního dvoru i na oblohu. Výrazná budova tiskárny obložená šedým heraklitem tak tvoří jedinečný příklad vizuálně silné a koncepčně jednotné současné architektury v Českých Budějovicích.

7. Prohlídka plaveckého stadionu – Tomáš Hobizal

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátky v 9:00 a 13:30 hod. Sraz před hlavním vstupem na Plavecký stadion, Sokolský ostrov 4

V bazénu zdejší plovárny byl snad každý „Budějčák“, ale kdo z Vás slyšel o technicky náročné konstrukci zavěšené lanové střechy, unikátním počinu geniálního architekta Bohumila Böhma, kdo z Vás zavítal do prostor, kde je umístěna veškerá technologie bazénů, filtrace apod.? Nyní máte jedinečnou možnost vše napravit. 

8. Prohlídka kostela Nejsvětější Trojice v areálu bývalého morového špitálu

Délka 30 minut. Kapacita 15 osob. Začátky v 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 hod. Sraz před kostelem, Pražská 93

Nedávno dokončené restaurování špitálního kostela Nejsvětější Trojice nabízí zcela nový pohled nejen na fresky Františka Jakuba Prokyše, ale i na současnou výzdobu vnějších kostelních nik, která byla realizována na základě veřejné soutěže. Rozluštěte společně s autory expozice špitálního muzea pozapomenutý význam symboliky Nejsvětější Trojice a přijďte si prohlédnout vzácný obraz Svatotrojické madony z 15. století, který u příležitosti zpřístupnění kostela mimořádně zapůjčila Alšova Jihočeská galerie.

Wordpress Gallery Plugin Free