Vydejte se s námi prozkoumat město prostřednictvím čtyř různých prohlídek. Zjistíte, že místa, která často nebo občas procházíte, mají také svou minulost, a to velmi zajímavou, a nechte si přiblížit život a vývoj jiným pohledem, než jakým na ně koukáte během všedního dne.

Dvě tematické vycházky můžete absolvovat večtyřech různých časech. Jedna vycházka trvá 90 minut a kapacita je 50 osob. V průběhu dne tak budeme realizovat vycházky s kapacitou 200 lidí.

Vstup pouze s platnou vstupenkou. Bezplatné vstupenky lze rezervovat na www.cbsystem.cz. Vyzvednout je lze pouze v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č. 2, České Budějovice.

1. Za historií Lidické třídy – Mgr. Milan Šilhan  

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátky v 10:00 a 13:00 hod. Sraz před KD Gerbera, Mánesova 3  vedle schodů vpravo u sochy Vítězství

Cestou od křižovatky Lidické třídy s Mánesovou ulicí až po náměstí Jiřího z Poděbrad si povíme o stavebním vývoji této významné městské tepny. Dotkneme se starších období jejího vývoje, zejména si však přiblížíme její proměnu od sklonku 50. do 70. let 20. století, spojenou se vznikem nových obytných souborů s ikonickými stavbami jako jedenáctipodlažní Experiment či objekt bývalé kavárny Regina.

2. Přes řeky a na ostrovy suchou nohou aneb budějovické mosty v proměnách času – Tomáš Hobizal 

Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Začátky v 9:30 a 13:30 hod. Sraz před budovou Špalíčku, Vltavské nábř. 688/3  

S milovníkem vody, panem Tomášem Hobizalem, se vydáme „Přes řeky a na ostrovy suchou nohou“. Zaměříme se jak na moderní konstrukce, tak na historii brodů, a hlavně mostů a jejich různých konstrukcí, abychom si pověděli o jejich současnosti i o tom co předcházelo. Těšit se můžeme na povídání o Dlouhém mostě. Probereme jak ten nový, tak jeho předchůdce ve třech podobách, jejich přesuny, návrhy, a to i ty nerealizované. Chybět nebude ani most Resslova, brody na Sokolský ostrov, první dřevěný most z r.1924 a jak si jej povodeň po roce vzala, Dlouhá lávka, Novodobá lávka za zimním stadionem, Nová a historická lávka na Valchu, Litvínovický most 50. léta – původní dvojice kovových a zajímavost stěhování konstrukce do Roudného, Nová lávka u Lučního jezu – Stavba roku 2007 a mnohé další.

Wordpress Gallery Plugin Free