V rámci komentovaných prohlídek Vám odborní průvodci poskytnou jiný pohled na známá místa a objekty, dozvíte se zajímavé informace. Každá prohlídka je jiná, ale všechny Vám zaručují mimořádný zážitek a přiblížení míst a objektů tak, jak byste je při samostatné návštěvě nezažili.

Připraveno je pro Vás 5 témat prohlídek v celkem 14 časech s celkovou kapacitou 140 míst.

Vstup pouze s platnou vstupenkou. Bezplatné vstupenky lze rezervovat na www.cbsystem.cz. Vyzvednout je lze pouze v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č. 2, České Budějovice.

1. Prohlídka českobudějovické radnice s kostýmovaným průvodcem

Prohlídky v 9:30 / 10:30 / 11:30 / 13:30 / 14:30 /15:30 hod. Délka 55 minut, kapacita 25 osob. Sraz na radničním nádvoří.

Návštěvníci prohlídky se s kostýmovaným průvodcem podívají na místa, kam se veřejnost dostane jen při mimořádných příležitostech. Seznámí se nejen se stavebním vývojem této dominanty Budějovic se zaměřením na dostavbu radnice z let 1998-2000, kterou navrhl architekt Jiran Kohout, ale zavítají též do obřadní síně i na střechu radnice.  

2. Prohlídka státního okresního archivu – PhDr. Jiří Cukr a PhDr. Daniel Kovář

Délka 45 minut. Kapacita 30 osob. Začátky v 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 hod. Sraz před Státním okresním archivem, Rudolfovská 40

Jak funguje a co ukrývá moderní budova z let 1995-1996 se dozvíme během komentované prohlídky. Nahlédneme do provozního zázemí tohoto architektonicky zajímavého objektu, prohlédneme si mj. zahradu, depozitáře a dílnu, ve které odborníci provádějí renovaci archiválií.

3. Prohlídka Jihočeské vědecké knihovny – Mgr. Ivo Kareš

Délka 60 minut. Kapacita 50 osob. Začátek v 10:30 hod. Sraz před vstupem do knihovny, Lidická tř. 1

Čeká nás jak prohlídka nejnovější přístavby budovy Jihočeské vědecké knihovny, tak původní budovy Muzea dělnického revolučního hnutí, které bylo postaveno v letech 1971–1975. Moderní dostavba je „levitující“ jednopodlažní budova, která je s původním objektem spojena pouze v místě bývalého vstupu. Realizace přístavby a rekonstrukce prvního nadzemního podlaží stávající budovy umožnila vytvoření prostoru pro volný výběr více než 100 tisíc svazků knih.

4. Od starého hospodářského dvora k moderní multifunkční budově Špalíček – Vlastimil Hoch

Délka 60 minut. Kapacita 30 osob. Začátky v 10:00 a 14:00 hod. Sraz před budovou Špalíčku, Vltavské nábř. 688/3

Bývalý statek čp.1 postavených zde v již v roce 1369 je dnešním předchůdcem moderního a multifunkčního objektu CAMPUS HOCH ŠPALÍČEK, jehož přestavbou si splnil svůj sen pan Vlastimil Hoch, který se v roce 1999 rozhodl, že tohle je skvělé místo pro firmu. Vybudoval zde restauraci, vinárnu, kavárnu, kadeřnictví, pedikúru a manikúru. To všechno pod jednou střechou. Pojďme si tu dlouhou cestu přeměny objektu společně připomenout prohlídkou areálu i dobových fotografií.

5. Prohlídka KD Metropol a ohlédnutí za 50 roky jeho činnosti

Délka 90 minut. Kapacita 30 osob. Začátek ve 14:30 hod. Sraz před hlavním vstupem do KD Metropol, Senovážné náměstí 2

Že největší kulturní zařízení v regionu dobře znáte? A byli jste třeba v orchestřišti, zavítali do zákulisí, či nahlédli do technického provozu? Krom prohlídky si s námi na vycházce můžete připomenout pořady, které se proslavily i zajímavé osobnosti, které tvořili historii více jak 50 let Metropolu.

6. Prohlídka Kendeho vily – Ing. arch. Vladimír Musil

Letošní ročník EHD se zaměřil na Moderní architekturu ČB aneb od zlatých šedesátých po současnost. Přesto nám to nedalo a na žádost města ČB jsme zařadili na poslední chvíli mezi památky, které budete moci v rámci EHD navštívit i prvorepublikovou Kendeho vilu, kterou město ČB koupilo a zachránilo ji tak před zbouráním.  Během 7 půlhodinových prohlídek budete moci nahlédnout do zahrady, sklepa a reprezentační vstupní haly se salónem v přízemí.

Délka 30 minut, Kapacita 20 osob, Začátky v 9,00 / 10,00 / 11,00 / 13,00 / 14,00 / 15,00 / 16,00 /  Sraz před vilou Otakarova 9
____________________________

Záměr využití Kendeho vily zapsaným ústavem České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028.

Pro České Budějovice je symbolické propojení na východ, západ i jih, v těchto směrech se lze během jedné hodiny dostat do německy mluvících zemí. Až do konce II. světové války byla historie Českých Budějovic charakterizována soužitím česky a německy mluvících obyvatel. České Budějovice se opět chtějí stát centrem třístranného kulturního propojení, proto Evropské hlavní město kultury 2028 připravilo projektový záměr s názvem „Tripoint Capital“. Vzájemnou spolupráci již potvrdila města Linz a Passau a cílem projektu je vytvořit v Kendeho vile centrum spolupráce s německy mluvící kulturní oblastí a propojovat opět národy, které historie spojovala i oddělovala. Součástí projektu bude koordinace přeshraničních kulturních akcí, organizace výstav a seminářů.

Wordpress Gallery Plugin Free