Vycházka s pracovními listy 2012–2014

Tematická vycházka zaměřená na nejzajímavější památky a pověsti pro rodiče s dětmi. Město ji připravilo ve spolupráci s mateřskými centry. Zájemci mohou po městě putovat za pomoci zvláštní mapky a také pracovního listu připraveného Miroslavem Marešem.